ปิดให้บริการระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ชั่วคราว
เปิดให้บริการตามปกติ วันที่ 21 พ.ค. 60 เวลา 01.00 น.